"Ақмола облысы білім басқармасының Аршалы ауданы бойынша білім бөлімінің Бұлақсай ауылының № 1 негізгі орта мектебі "коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №1 села Булаксай отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Біз әлеуметтік желідеміз

 

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Орта білім беру ұйымдарына білім беру қызметтерін көрсету шарты

Қосымша 2
министрінің бұйрығына
білім және ғылым
Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93
Пішіні
Қосымша 2
бұйрықтың редакциясында
Білім Министрінің
02.11.2018 № 611

Орта білім беру ұйымдарына білім беру қызметтерін көрсету шарты
Білім беру ұйымдары арасындағы өзара қарым-қатынастарды реттеу мақсатында
Ақмола облысы Аршалы ауданының "Бұлақсай орта мектебі" КММ
_____________________________________________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
(білім беру ұйымы) атынан мектеп директоры Никулина Валентина Эдуардовна
_____________________________________________________________________________
Жарғының негізінде әрекет ететін Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)
Аршалы ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 14 қаңтардағы № А-08 қаулысымен бекітілген "Бұлақсай орта мектебі" КММ бір жағынан және екінші жағынан ата-анасының біреуі (немесе баланың заңды өкілі)
__________________________________________________________________________
Білім алушының бұдан әрі "ата-ана (заңды өкіл)" деп аталатын Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) _____________________________________________________________________________
(Баланың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні, ЖСН),
мекен-жайы бойынша тұратындар: __________________________________________________ сдругой
Тараптар төмендегілер туралы осы Шартты жасасты:
1. Шарттың мәні
1. Осы Шарт Тараптардың құқықтары мен міндеттерін белгілей отырып, білім беру ұйымы мен ата-ана (заңды өкіл) арасындағы өзара қарым-қатынастарды, сондай-ақ білім алушыны (тәрбиеленушіні) тәрбиелеу мен оқыту үшін өзара жауапкершілік тетігін реттейді.
2. Орта білім беру ұйымының құқықтары мен міндеттері
2. Орта білім беру ұйымы бар:
1) білім алушыдан, ата-аналардан (заңды өкілдерден) білім беру ұйымы Жарғысының, білім беру ұйымының ішкі тәртіп қағидаларының және білім беру ұйымының қызметін регламенттейтін актілерінің сақталуын талап етуге құқылы;
2) білім беру ұйымдарының ақпараттық ресурстарына, кітапханасына, оқулықтарына, оқу-әдістемелік кешендеріне және оқу-әдістемелік құралдарына еркін қол жеткізуді және пайдалануды қамтамасыз етуге міндетті;
3) білім алушыға білім беру ұйымының басшысы бекіткен актілерде көзделген тәртіппен және шарттарда оқу бағдарламалары шеңберінде тапсырмаларды орындау үшін компьютерлік техниканы пайдалану мүмкіндігін беруге міндетті;
4) ата-анасының немесе заңды өкілінің өтініші негізінде білім алушыны мектептен мектепке ауыстыруға;
5) білім алушыларға қосымша білім беру (ақылы және/немесе тегін) қызметтерін (қызығушылықтар бойынша үйірмелер, спорт секциялары) ұсынуға міндетті.
3. Орта білім беру ұйымы міндеттенеді:
1) білім алушыны, ата-ананы (заңды өкілді) білім беру ұйымының жарғысымен, білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензиямен, ішкі тәртіп қағидаларымен және білім беру ұйымының қызметін регламенттейтін актілерімен таныстыруға міндетті;
2) "білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына, "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 5-1) тармақшасына сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті орган әзірлеген орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес білім алушының білімін, іскерлігін, дағдыларын алуды қамтамасыз етуге міндетті";
3) "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15681 болып тіркелген) Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес білім беру және тәрбие процесіне қойылатын санитариялық және гигиеналық талаптарды сақтауға міндетті);
4) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 26 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13085 болып тіркелген) бекітілген Орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарға (бұдан әрі – міндетті мектеп формасына қойылатын талаптар) сәйкес білім алушылардың міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды сақтауын қамтамасыз ету);
5) оқу процесі және мектеп іс-шараларын өткізу кезінде, мектептен тыс уақытта сабақтан тыс іс-шараларды өткізу кезінде мектеп аумағында білім алушының өмірі мен денсаулығы үшін жауапты болуға міндетті;
ата-аналарының (немесе заңды өкілдерінің) жазбаша келісімімен білім алушылармен психологиялық диагностика, консультация беру және тренингтер (топтық, жеке) өткізу, Ата-аналармен консультация және тренингтер (қажет болған жағдайда) өткізу);
білім алушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оның өмірін қорғауды, адамгершілік, дене және психологиялық денсаулығын нығайтуды қамтамасыз ету;
6) білім алушылардың ата-аналарына не заңды өкілдеріне құрмет көрсетуге;
7) Шартты бұзған кезде білім алушыға оқуға түскен кезде қабылданған құжаттарды қайтаруға міндетті;
8) білім алушының, ата-анасының (заңды өкілінің) келісімінсіз және оқу процесіне зиян келтірмей тапсырмаларды орындауға білім алушыны тартуға жол бермеу;
9) толық оқу курсын табысты аяқтағаннан кейін және қорытынды аттестаттаудан өту нәтижелері бойынша "білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10348 болып тіркелген) бекітілген тиісті нысан бойынша білім туралы құжатты беруге міндетті.

3. Орта білім беру ұйымының ата-анасының (заңды өкілінің) құқықтары мен міндеттері
4. Ата-ананың (заңды өкілдің) құқығы бар:
1) баланы тәрбиелеу және оқыту мәселелерінде білім беру ұйымымен өзара іс-қимыл жасауға міндетті;
2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген шеңберінде оқу-тәрбие процесін іске асыруға қатысу;
3) ата-аналар комитетінің, қамқоршылық кеңесінің, ата-аналар жиналыстарының шешімдерін ескеру;
4) ата-аналар комитеттері арқылы білім беру ұйымының басқару органдарының жұмысына қатысуға құқылы;
5) білім беру ұйымынан өз балаларының үлгеріміне, мінез-құлқына және оқу жағдайларына қатысты ақпарат алуға міндетті;
6) психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларда өз балаларын оқыту мен тәрбиелеу проблемалары бойынша консультациялық көмек алуға міндетті;
7) қосымша (ақылы және/немесе тегін) қызметтерді (қызығушылықтар бойынша үйірмелер, спорттық секциялар) алуға құқылы.
5. Ата-ана (немесе заңды өкіл) міндеттенеді:
1) білім беру ұйымының Жарғысын және осы Шарттың ережелерін сақтауға міндетті;
2) ата-аналар жиналысына қатысуға, қажет болған жағдайда әкімшіліктің немесе педагогтердің шақыруы бойынша оқу-тәрбие процесі бойынша жеке педагогикалық әңгімелесу және нақты педагогикалық көмек алу үшін білім беру ұйымдарына келуге тиіс;
3) педагогке және қызметкерлерге өз лауазымдық міндеттерін орындау кезінде, сондай-ақ білім беру ұйымында оқитындарға құрмет көрсетуге міндетті;
4) міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарға сәйкес мектеп формасына қойылатын талаптарды сақтау;
5) баланың сабақта болмау себебі туралы білім беру ұйымын хабардар етуге міндетті;
6) білім беру ұйымының білім алушысының кінәсінен келтірілген материалдық залалды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтеуге міндетті;
7) мектеп аумағынан тыс жерде (мектепке дейін және мектептен кейін) білім алушының өмірі мен денсаулығы үшін жауапты болуға, құқықтары мен бостандықтарын қорғауға міндетті);
8) білім алушыны тәрбиелеу және оқыту мәселелері бойынша педагогтармен байланыс жасау, кері байланысты жүзеге асыру;
9) баланың мүдделерін ескере отырып, оны тәрбиелеуге:
адалдық, толеранттылық, Академиялық адалдық және ұлтаралық келісім; киберкультура және кибергигиена;
10) баланың қажеттіліктерін ескере отырып, мобильді құрылғыларды пайдалануды шектеу мүмкіндігін қарастыру;
11) білім алушыға қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша нұсқаулықтарды, оқыту бағдарламаларын іске асыру және орнату бойынша қолдау көрсету.
4. Тараптардың жауапкершілігі
1. Осы Шартта көзделген өз міндеттерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.
5. Дауларды шешу тәртібі
1. Осы Шартты орындау процесінде туындайтын келіспеушіліктер мен дауларды тараптар өзара қолайлы шешімдерді әзірлеу мақсатында тікелей шешеді.
2. Тараптар келіссөздер, өзара қолайлы шешімдер әзірлеу жолымен шешпеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.
6. Форс-мажор
1. Су тасқыны, өрт, басқа да дүлей зілзалалар, соғыс немесе әскери іс-қимылдар сияқты форс-мажорлық мән-жайлар кезінде, сондай-ақ Тараптардың бақылауына ақылға қонымды шекте тәуелді емес және шарт жасалғаннан кейін туындаған кез келген басқа да мән-жайлар кезінде тараптардың жауапкершілігі туындамайды.
2. Тараптардың міндеттемелерді орындауы форс-мажорлық мән-жайлар мен олардың салдарларының қолданылу мерзіміне мөлшерлес ауыстырылады.
7. Шарттың қолданылу мерзімі, талаптарын өзгерту және оны бұзу тәртібі
1. Осы Шарт оған тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және ол толық орындалғанға дейін қолданылады. Жаңа шарт жасасу кезінде жаңа шарт жасасу кезінде белгіленген талаптар қолданылады.
2. Осы Шарттың талаптары тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін.

Жаңартылған күні: 02.12.2020 15:21
Құрылған күні: 02.12.2020 15:21

Текст